maanantai 19. kesäkuuta 2023

Koko ME/CFS potilaan toivoton valitusrumba sairaseläkkeen saamiseksi

Julkaisen nyt poikkeuksellisesti kokonaisen hakemus- ja valitusrumbasarjan kuntoustukihakemuksesta eläkevakuutustaholle ja aina vakuutusoikeuden päätöksen saakka koko kansalle ihmeteltäväksi tämän linkin takaa. Jokainen voi itse tehdä nähdyistä dokumenteista päätelmänsä, tulisikohan kuntoutustuki (pysyvä eli ns. sairaseläke tai edes määräaikainen) antaa moisilla faktoilla ja perusteluilla hakijalle, sekä miettiä, miksiköhän sitä ei siitä huolimatta annettu? On syytä myös huomioida se tapa, millä eri eläkevakuutuspäätöstä hautovat tahot suhtautuvat näihin faktoihin ja argumentteihin ja miettiä, onko järkeä edes yrittää perustella näille tahoille mitään järkevää mistään asiasta? Kannattaa miettiä myös, että jos näillä perusteillakaan ei kuntoutustuki irtoa, niin millä ihmeen perusteilla se sitten voi irrota ja mitä ihmettä tämmöisessä tilanteessa ihmisen pitäisi sitten oikein tehdä?

Itse olen omani tehnyt:

Eläkevakuutustahot, vakuutuslääkärit, valehtelevat jatkuvasti, "unohtavat" mainita asioita, keksivät päästään uusia, jättävät järjestelmällisesti KAIKKI OLENNAISET HUOMIOT JA ASIAT HUOMIOTTA,  kieltäytyvät yksiselitteisesti vastaamaan MIHINKÄÄN ESITETTYYN KYSYMYKSEEN TAI FAKTAAN, ohittavat muutoinkin kaikki epämieluisat seikat ja vetoavat epämääräisesti johonkin lakipykälään mukamas mielipuolisen päätöksensä perusteena. Lisäksi perusteluita muutetaan kesken käsittelyn ns. lennossa, eli esimerkiksi eläkevakuutustaho perustelee päätöksensä asialla X ja sitten muutoksenhakulautakunta vetoaakin yllättäen asiaan Y ja vakuutusoikeus asiaan Z, jolloin tavallaan kaikki, mitä hakija ja tämän lääkäri ovat kulloinkin lausuneet, ei merkitse mitään, koska sehän merkitsi vain asiaan X ja nyt onkin peruste Y ja kun lausutaan perusteeseen Y niin onkin peruste Z ja tätä rataa. Päätökset ovat niin skitsofreenisiä, että normaalijärjellä ja ajattelulla varustetun ihmisen on miltei mahdotonta edes yrittää ymmärtää, mihin ne perustuvat ja miten ne voivat toimia näin. Normaalit ihmiset pitävät normaalina, että olennaiset asiat käsitellään, kaikkiin esitettyihin faktoihin kommentoidaan, loogiset perustelut joko kumotaan faktoilla ja toisilla loogisilla perusteluilla, tai sitten myönnetään tosiasioiksi, eikä myöskään perusteluita ja pointteja muuteta ns. kesken käsittelyn. Vakuutuslääketiede ei kuitenkaan toimi näin. Ei todellakaan.

Jos vaikkapa rikosjutun käsittely menisi samalla tapaa, se menisi suunnilleen näin:

Syytetyn väitetään ajaneen ylinopeutta nopeusvalvontakameraan ja sakko tulee postissa. Syytetty kiistää asian ja esittää valokuvin, että alueella on korkeampi nopeusrajoitus, poliisi vastaa, että nopeusrajoitus ei ole olennainen, koska syyte onkin huumausaineen hallussapidosta. Uhriparka ottaa juristin, koettaa selvittää mistä moinen syyte on peräisin ja juristi laatii perinpohjaisen vastineen, jossa todetaan, että mitään todisteita huumausaineiden hallussapidosta ei ole esitetty ja alkuperäinen nopeussakkokin pitäisi kumota, koska todisteet, poliisinkin itse käyttämät, osoittavat, ettei uhri ajanut ylinopeutta. Syyttäjä nostaa kuitenkin syytteen ryöstöstä ja esittää todisteeksi "on näytetty toteen" heittonsa. Uhriparka ihmettelee, mihin se nopeussakkojuttu katosi ja huumejuttu, sekä kyseenalaistaa mahdollisuuden saada tuomio ilman mitään konkreettista todistetta. Käräjäoikeus tuomitsee uhrin ryöstöstä syyttäjän esittämällä "on näytetty toteen" perusteella lisäten vielä "yleisen oikeuskäytännön perusteella" kliseensä ja uhriparka valittaa hovioikeuteen. Uhri kaivaa lakipykäliä, länsimaisen oikeuskäytännön perusteita ja muuta ja valittaa, että tuomio pitää kumota, koska mitään todisteita ei ole esitetty, syyte on tekaistu ja pitäisi kokonaan käsitellä aivan muuta juttua. Hovioikeus käsittelee asian ja antaa tuomionsa murhasta, todisteena on hämärä valokuva, jonka syyttäjä väittää esittävän murhaa ja murhaajaa. Hovioikeus lukee tarkat lakipykälät ja toteaa, että tokihan murha on rikos ja syytetty pitää lain mukaan tuomita. Uhriparka on jo aivan hermorauniona ja valittaa korkeimpaan oikeuteen ilmiselvästä oikeusmurhasta, etenkin, kun hänellä on täysin vedenpitävä alibi murha-ajalta. Korkein oikeus toteaa, että ehkä hovioikeudessa on tehty jotain pieniä erehdyksiä ja asian käsittely olisi voinut olla parempikin, mutta että olennaista perustetta muuttaa petoksesta ja kansanmurhasta annettua tuomiota ei ole, luonnollisesti uhrin alibista ja todistajasta todetaan vain, että "emme katso tarpeelliseksi ottaa tätä huomioon, meillä on valta ihan itse päättää, mitä hyväksymme näytöksi ja mitä emme, eikä todistajan lausuma petoksen ja kansanmurhan osalta ole merkitsevä". Kun uhriparka sitten valittaa eduskunnan oikeuskanslerille oikeusmurhastaan, tämä vain toteaa, että ei voi puuttua oikeudenkäyttöön ja ei näe muutenkaan mitään laitonta tapahtuneen, uhrillehan kerrottiin aivan selvästi, minkä rikoslain pykälän perusteella tuomio petoksesta ja kansanmurhasta tuli, joten homma on ns. pihvi!

Skitsofreenistako? No tällä tavalla vakuutuslääketieteen touhut menevät! Lukekaa itse koko jutun paperit!

Eläkevakuutustahot, vakuutuslääkärit, eivät välitä mistään tosiasioista, faktoista, todisteista, hakemuksista, inhimillisestä kärsimyksestä, syrjinnästä, lain rikkomisesta tai mistään muustakaan yhtään mitään. He eivät ole järjen, faktojen, humanismin, säälin, empatian, lain, kansainvälisten sopimusten tms. ulottuvissa niin sanotusti. He toimivat niiden ulkopuolella, motiivina lähinnä oma ahneus (mitä enemmän hakemuksia käsitellään, sitä suurempi bonus) ja työnantajan ahneuden maksimointi (mitä vähemmän sairaseläkkeitä, sitä enemmän eläkevakuutustaho säästää ja veronmaksajat joutuvat maksamaan, kun sairaat pitää kuitenkin elättää sosiaaliturvasta). Koko systeemi on ns. virallisen koneiston suojeluksessa, joten mitkään valitukset, kantelut, rikosilmoitukset jne. eivät tule mitään auttamaan. Korppi ei korpin silmää noki ja sitä rataa. Laillistettua laittomuutta siis. 

Surkuhupaisinta on vakuutuslääkäreiden usein käyttämä itkuvirsi, että "Jos hakijoille annettaisiin eläkkeet, rahaa kuluisi paljon eläkevakuutusyhtiöiden kassasta". Niin. Niin? Entä sitten? Miksi eläkevakuutustahoille sitten kerätään miljardeja joka vuosi rahaa, jos sitä rahaa ei sieltä kassasta ole tarkoitus koskaan maksaa ulos? Ketä varten nämä eläkevakuutustahojen kassat ja rahavuoret sitten ovat? Vakuutuslääkäreitäkö varten? Millä tapaa ylipäätään vakuutusLÄÄKÄRIN tehtävänä on ottaa kantaa talous- tai poliittisiin kysymyksiin?  Jos vakuutuslääkärit antaisivat sairaseläkkeet sitä oikeasti tarvitseville, olisi muiden tahojen (poliittiset päättäjät, talousasioista päätöksiä tekevät jne.) vain yksinkertaisesti otettava ko. asia huomioon ja vaikkapa nostettava vakuutusmaksuja jne. Eli oikeastaan toistaisin kysymyksen, että millä tapaa ylipäätään vakuutusLÄÄKÄRIN  tehtävänä on ottaa moisiin asioihin millään tavalla kantaa tai huomioon niitä, eikös hänen tehtävänä ole vain tehdä päätöksiä potilaan terveydentilan ja työkyvyn osalta, eikä muusta? Aivan. Kannattaa myös huomioida, että vaikka eläkevakuutuskassojen kulut kasvaisivat, niin vastaavasti esimerkiksi Kelan kulut laskisivat, kun työkyvyttömät ihmiset eivät enää notkuisi Kelan rahoja käyttämässä (toimeentulotuki, työttömyyskorvaus jota työkyvyttömien ei pitäisi muuten edes olla velvollisuutta hakea jne.). Tässä taitaakin tosiaan olla se todellinen itkuvirren syy: Raha. Eläkevakuutustahojen raha, jotka mieluummin käytetään vakuutuslääkärien voitelemiseen, kuin asiakkaidensa eläkkeiden maksamiseen, johon ne ihan lain mukaankin on perustettu ja ovat olemassa.

Tulee tietenkin pakostakin mieleen, että kun kerran eläkevakuutuspäätöksiä tekevät tahot eivät välitä laista, eikä heitä ihmisoikeudetkaan kiinnosta kerran noudattaa, niin miksi he kuitenkin itse tukeutuvat ko. lakeihin, jos vaikkapa joku heidän päätöksiinsä kyllästynyt päättää ottaa ns. oikeuden omiin käsiinsä? Hieman ristiriitaista, eikö totta? Sama taho, joka viittaa kintaalle lakipykälille ja tekee niistä omat selvän perättömät tulkintansa ja viittaa kintaalle ihmisoikeuksille (mm. vammaisten oikeudet, syrjintäkielto jne.) olisi varmasti ensimmäisenä ruikuttamassa poliisille ja medialle, miten hirveän vääryyden kohteeksi he itse ovat joutuneet, kun joku ottaakin oikeuden omiin käsiinsä. Pelkästään vakuutuslääkärien nimien julkaisu on kuulemma "maalittamista" jne. Tekopyhää. Mutta näinhän nämä psykopaatit aina toimivat:"Minä en voi tehdä väärää, minä olen aina oikeassa, minä teen oikein, ne ovat ne muut, jotka ovat väärässä aina ja minä poloinen olen uhri". Jokainen voi toki tuhansista vakuutuslääkäreiden hulluista hylkäyspäätöksistä päätellä, ketkä todellisia uhreja ovat ja ketkä tpdellisuudessa ovat niitä valehtelevia rahanahneita psykopaatteja.

Pakostakin tulee mieleeni, että mitähän siitä seuraisi, jos joku hylkäyspäätöksen saanut eläkevakuutuslaitosten ja vakuutuslääkärien uhri päättäisi käynnistää pienen "puhdistuksen"? Laittaa ns. ison luudan lakaisemaan kerralla? Uhreja piisaa kyllä ja sitä kautta potentiaalisia "puhdistajia". Henkilöitä, joilla ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään menetettävää. Ihmisiä, joiden elämän, toimeentulon, tulevaisuuden ja toivon ovat nämä psykopaatit eläkevakuutustahojen vakuutuslääkärit tuhonneet täysin. Henkilöitä, jotka saisivat tekonsa seurauksena vain pitkähkön ylläpidon veronmaksajien kustantamana. Henkilöitä, joita ei edes voitaisi tuomita täydessä ymmärryksessä, eli seurauksena olisi huomattavasti normaalia pienempi tuomio, ehkä jopa tuomiotta jättäminen jos teko on tehty "ymmärrystä vailla", esimerkiksi psykoottisessa masennuksessa tai harhoissa tms. On oikeastaan pieni ihme, ettei tuota ole jo tapahtunut. Vakuutuslääkäreiden uhreja on Suomessa kymmeniätuhansia. Milloin joku heistä päättää lakata olemasta uhri ja hakea itselleen ja muille uhreille henkilökohtaista oikeutta täysin läpimätiä psykopaatteja vakuutuslääkäreitä kohtaan?

Jos nykyiset vakuutuslääkärit saisivat ansionsa mukaan, se toimisi herätteenä julkiselle keskustelulle, koska pakostakin pitäisi miettiä "miksi kummassa uhri teki näin kiusaajilleen?". Samalla se toimisi pelotteena toisille vakuutuslääkäreille miettiä, että mitä kaikkea he voivat valtaistuimeltaan tehdä ilman, että heidän täytyy pelätä henkilökohtaisia seurauksia. Lisäksi moinen "puhdistus" rohkaisisi muitakin vakuutuslääkäreiden uhreja käynnistämään lisää "puhdistuksia", lisäten painetta muuttaa järjestelmää ja saattaa vakuutuslääkäreitä vastuuseen jatkuvasta sairaiden ihmisten kiduttamisestaan.

Parempi kysymys lienee: Onko mitään muuta mahdollisuutta saada oikeutta ja muuttaa vakuutuslääkärijärjestelmää, kuin oman käden oikeus ja puhdistuksen käynnistäminen vakuutuslääkäreitä kohtaan? Oma vastaukseni on, että mitä ilmeisemmin ei ole, koska kaikenlaista on jo vuosikymmenet yritetty ja tässä tulos: Ei mitään. Jokainen, joka on eri mieltä, ei ole ilmeisesti itse käynyt moista taistelua vakuutuslääkäreitä vastaan, tai on liian tyhmä oppiakseen käymästään taistelusta mitään.

Ehkä onkin jo aika käynnistää puhdistukset ja saattaa vakuutuslääkärit ja vakuutuslääkärijärjestelmä vastuuseen jatkuvasta kikkailustaan, lain yläpuolella olemisestaan ja sairaiden ihmisten kiduttamisesta, koska mikään muu ei selvästikään auta, ei laki, ei viranomainen, ei media, ei logiikka, ei tosiasiat, ei mikään. No sanonta sanoo, että sitä saa, mitä tilaa.

 

torstai 9. helmikuuta 2023

Vakuutusoikeus valehtelee hätäpäissään voidakseen hylätä hakemuksen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli tiukkana vakuutusoikeudelle ja katsoi, että ME/CFS potilaita ei saa syrjiä suhteessa muihin sairauksiin ja objektiivisia tutkimuslöydöksiä sairaudesta ei saa vaatia, jos niitä ei sairaudessa ole saatavilla (koska niitä ei muissakaan sairauksissa vaadita joissa niitä ei ole saatavilla). Lisäksi on silti tehtävä yksilöllistä harkintaa ja tarvittaessa annettava etuus, jos sen antamatta jättäminen saattaa vammaisen henkilön kohtuuttomaan asiaan.

Nyt asiasta tuli päätös vakuutusoikeudessa, jossa kuntoutustuki evätään siitä huolimatta.


Vakuutusoikeus keksii uudet selitykset, kun vanhat on osoitettu yhdenvertaisuuslakien ja vammaisten oikeuksien vastaisiksi: Objektiivisen tutkimuslöydöksen puutteeseen sairauden taustalla viittaamisen sijaan (jonka yhdenvertaisuusvaltuuttu de facto piti epäpätevänä perusteena) viitataankin "orgaanisen tekijän osoittamattomuuteen sairauden taustalla". Eli: Objektiivinen tutkimuslöydös muuttuu "orgaaniseksi" ja sairauteen liittyvä tutkimuslöydös muuttuu "sairauden taustalla" olevaksi! 

 • Ero objektiiviseen tutkimuslöydöksen ja orgaanisen tekijän osoittamattomuuteen on ainakin oman käsitykseni mukaan se, että objektiivinen tutkimuslöydös on mikä tahansa objektiiviseksi katsottavan tutkimuksen tulos jossa löytyy poikkeavuuksia, vaikkapa mielialatutkimus yhdistettynä lääkärin havaintoihin...kun taas orgaaninen tekijä on selkeästi osoitettavissa oleva elimellinen vaurio tai vamma, esim. aivokasvain. Tietenkin vakuutusoikeuden kannattavampaa vaatia jälkimmäistä selitystä, koska sitä on suurimmassa osassa esim. psykiatrisia sairauksia mahdotonta osoittaa ja näin voidaan evätä kuntoutustuet sitä hakevilta.
 • Ero sairauteen liittyvällä tutkimuslöydöksellä ja sairauden taustalla olevalla tutkimuslöydöksellä on ainakin oman näkemykseni mukaan se, että ensin mainittu on sairauteen liittyvä löydös (esim. veritulppa aiheuttaa sydäninfarktin) ja jälkimmäisenä mainittu on sairauden taustalla olevan asian perimmäinen syy (ikä ja korkea kolesteroli tai hyytymistekijämuutokset aiheuttavat veritulppia). Luonnollisesti on helpompaa osoittaa kiistatta se, että veritulppa aiheuttaa sydäninfarktin, kuin sen, että korkea kolesteroli aiheutti veritulpan. Näin ollen vakuutusoikeuden on kannattavampaa vaatia, että sydäninfarktin saanut potilas ei saa kuntoutustukea, jos ei voida osoittaa, että kolesteroli on aiheuttanut veritulpan, joka sitten aiheutti sydäninfarktin - veritulpan ja sydäninfarktin yhteys kun olisi helposti todistettavissa.

Vakuutusoikeus kuitenkin rikkoo näillä perustella ja niihin vedoten yhdenvertaisuuslakia, koska se kuitenkin yhä myöntää kuntoutustukia mm. skitsofreenikoille ja masennuspotilaille, vaikkei heillä voida heidän sairauteen liittyen osoittaa orgaanista tutkimuslöydöstä, puhumattakaan tekijää sairauden taustalla! Yhtälailla vakuutusoikeus rikkoo yhdenvertaisuuslakia, koska se myöntää liikenneonnettomuudessa halvaantuneille kuntoutustukia, vaikka tekijää liikenneonnettomuuden taustalla ei ole voitu osoittaa, jos hieman saivarrellaan.

Vääristelyn ja yhdenvertaisuuslakien rikkomisen lisäksi vakuutusoikeus oli kuitenkin pakotettu myös valehtelemaan törkeästi päätöksessään.

Vakuutusoikeus valehtelee törkeästi, kun se esittää, että hakijalla ei ole muita sairauksia ME/CFS lisäksi tai ainakaan niitä ei ole tutkimuksilla todettu! Kyllä, vakuutusoikeus aivan ns. pokkana valehtelee näin räikeästi ja suorasti päätöksessään, koska ymmärtää, että mikäli se myöntäisi tosiasiat, tulisi kuntoutustuki myöntää. Hakijalla on todettu asianmukaisin tutkimuksin mm. vaikea masennus, vaikea uniapnea, POTS ja eräitä synnynnäisiä neurologisia sairauksia. Vakuutusoikeus kuitenkin valehtelee, että näitä ei olisi olemassakaan, eikä muutenkaan tietenkään mainitse niitä millään muotoa päätöksessään, vaikka luonnollisesti jokaisessa lääkärinlausunnossa, hakemuksessa ja valituksessa vakuutusoikeuteen ne on nimenomaisesti mainittu työ- ja toimintakykyä merkittävästi heikentävinä todettuina sairauksina hakijalle. Kyse on siis järjestelmällisestä valehtelusta, jota vakuutusoikeus harrastaa, kun se on joutunut huomaamaan, että lain ja syrjintäkieltojen vuoksi sen pitäisi myöntää kuntoutustuki ME/CFS potilaalle. 

Viranomaisen tai vastaavan valehtelu virallisissa yhteyksissä, kuten vakuutusoikeudessa, on rikos. Ainakin seuraavat rikosoikeudelliset pykälät nousevat pakostakin mieleen:

 • 15. luku 2§: Perätön lausuma viranomaismenettelyssä tai vaihtoehtoisesti 15. luku 3§: Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
 • 33. luku 2§: Törkeä väärennös
 • 36. luku 2§: Törkeä petos
 • 40. luku 8§: Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
 • 40. luku 9§: Virkavelvollisuuden rikkominen

Pakostakin tulee toki mieleen, onko taustalla myös esimerkiksi: 16. luku 14§: Törkeä lahjuksen antaminen tai vaihtoehtoisesti 30. luku 7a§: Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa ja 30. luku 8a§: Törkeä lahjuksen vastaanottaminen elinkeinotoiminnassa. Jokuhan vakuutusoikeuden vakuutuslääkäreiden palkkojen lisäksi heidän konferenssimatkat, luentopalkkiot ja vastaavat lahjuksenomaisen rahoittamisen maksaa ja maksajina lienee nimenomaan erilaiset vakuutusyhtiöt, jotta ne saisivat mieluisiaan päätöksiä vakuutuslääkäreiltä ja säästäisivät rahaa.

Miten tästä eteenpäin?

Pitää konsultoida yhdenvertaisuusvaltuutettua, mitä hän tuumaa asiasta ja miettiä, olisko syytä tehdä asiasta siitä riippumatta tai sen lisäksi rikosilmoitus. Tietenkään rikosilmoitus ei mihinkään johda, koska Suomi ei ole oikeusvaltio, mutta onpahan tehty ainakin ja tämäkin tosiasia taas kerran todistettu kaikelle kansalle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voinee viedä asiaa eteenpäin myös esim. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ja vastaaviin paikkoihin.

Muuta toimintaa on vaikea ajatella. Koska muut sairaudet voidaan kokonaan jättää näköjään huomioimatta vakuutusoikeudessa, mitä järkeä on niistäkään hakea objektiivisia tutkimuslöydöksiä? Ja koska objektiivisia tutkimuslöydöksiäkään ei kerran hyväksytä, vaan pitäisi löytää "orgaaninen syy sairauden taustalla" niin eihän sellaista ole edes mahdollista löytää mistään mitenkään näissä tapauksissa. Umpikuja.

Tulee toki väkisin mieleen jo sekin vaihtoehto, että päätöksen tehneet ihmisvihamieliset vakuutuslääkärit Harri Isohanhi, Pekka Patrakka, Pekka Jylhä, Anne Kiiski, Jonna Voima ja Anne Usmi saattaisi jollain muulla tavalla vastuuseen jatkuvasta valehtelustaan, ihmisoikeuksien ja vammaisoikeuksien polkemisesta ja ihmisten elämän tuhoamisesta. Vaikkapa jollain tavalla, jonka seurauksena saisi itse varmuudella pysyvän elatuksen ja kodin veronmaksajien kustantamana. Ehkä asiat muuttuvat vasta, kun joku toimii niin ja vakuutuslääkärit joutuvat itse jatkossa miettimään myös sitä vaihtoehtoa, että heidän valinnoillaan on konkreettiset seurauksensa myös heille itselleen, eikä vain heidän uhreilleen.


maanantai 31. lokakuuta 2022

Yhdenvertaisuusvaltuutettu tiukkana vakuutusoikeudelle ME/CFS syrjintäepäilyistä

Kuten ehkä muistatte, otin yli kolme vuotta sitten yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun, koska epäilin, että meitä ME/CFS potilaita syrjitään sairauden perusteella mm. vakuutusoikeudessa. Syrjintä tapahtuu, koska meiltä mm. evätään sosiaalietuuksia (esim. kuntoutustuki) mm. sillä perusteella, että "ME/CFS ei voida objektiivisesti todentaa", vaikka kuitenkin esimerkiksi ei skitsofreniaakaan voida objektiivisesti todentaa ja silti skitsofreniasta kärsivät saavat kyllä kuntoutustukia jne.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vastasikin äkkiä ja kehoitti pyytämään etuuskäsittelyissä häneltä lausuntoa asiaan, epäiltynä juurikin syrjintä sairauden perusteella. Näin tein, kun on hylätty kuntoutustukihakemukseni meni vakuutusoikeuden käsittelyyn.

Nyt yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastannut antamalla lausunnon käsittelyyn (ja erään toisen henkilön käsittelyyn) liittyen juurikin syrjintä- ja vammaisasioiden osalta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee räikeitä ristiriitoja ja lakien ja asetusten rikkomisia päätöksissä, joita vakuutusoikeus on tehnyt tai uhkaa tehdä ME/CFS potilaille. Lausunto on kaikin tavoin ME/CFS potilaiden kannalta positiivinen yllätys! Lisäksi on syytä muistaa, että mikäli vakuutusoikeus kävelee yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeiden ylitse, asiasta voidaan nostaa rikosjuttu (syrjintä) ja kotimaisten oikeusasteiden lisäksi viedä asia vaikkapa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.
 

PS. Voit ladata ja katsoa ko. vastineen myös Google Drive tiedostoista.

maanantai 11. heinäkuuta 2022

Duodecim Terveyskirjasto uudelleenkirjoitutti ME/CFS artikkelinsa täyteen valheita!

Duodecim terveyskirjaston artikkeli ME/CFS sairaudesta on uudelleenkirjoitettu 6.7.2022 täyteen valheita, käsitteiden vääristelyitä ja asiavirheitä vakuutuslääkäri ja "toiminnallinen häiriö" -uskonnon ylipapin Risto Vatajan toimesta. Aiempi, erinomainen ja asiapitoinen artikkeli (saatavissa yhä täältä) oli, kuten jokainen lukija voi itse huomata, huomattavan hyvä, sekä alan asiantuntijan, infektiolääkäri Jukka Lumion käsialaa. Nähtävästi tuo aikaisempi artikkeli oli "liian hyvä", joten Duodecim päätti tuhota sen, varastamalla sen nettiosoitteen ja korvaamalla sen Vatajan roskakirjoituksella, jotta jatkossa sairaudesta tietoa hakevat lääkärit yms. päätyvät vanhan kirjainmerkkinsä ohjaamana tuohon uuteen roskakirjoitukseen.

Käydäänpä läpi räikeimpiä valheita, joita Risto Vataja täysin tietoisesti suoltaa ihmisten tietoisuuteen. Täysin tietoisesti, koska Vataja on itse ollut mukana tekemässä "Hyvä hoitokäytäntö" konsensussuositusta, joten varmasti tietää tosiasiat ko. sairaudesta ja sen keskeisimmistä määritelmistä. Silti Risto Vataja päättää valehdella niistä, vääristäen käsitystä sairaudesta, sen diagnostiikasta, sekä hoidosta. Vataja tekee näin ilmeisesti siitä syystä, että vakuutuslääkärinä haluaa estää ihmisiä saamasta sosiaalietuuksia ME/CFS sairaudestaan ja edistää omaa "toiminnallinen häiriö" pseudotieteellistä roskaansa, ehkä myös todellakin kostona "liian hyvästä" "Hyvä hoitokäytäntö" konsensussuosituksesta, johon Vatajan "Toiminnallinen häiriö" uskontoa ei tupuutettu huuhaana mukaan. 

Toiminnallinen häiriö - huuhaata on ennenkin kumottu mm. tässä ja tässä kirjoituksessa ja tässä ja tässä videossa, joten ei siitä sen enempää.

 1. MIKSI OTSIKKONA ON UUPUMUS JA KROONINEN VÄSYMYSOIREYHTYMÄ ME/CFS?!? Aiemmin otsikkona oli pelkkä "Krooninen väsymysoireyhtymä". Tämä on samanlaista sekoilua ja aivopesua kuin kytkeä vaikkapa alkoholismi ja MS-tauti keskenään ja kirjoittaa juttu "alkoholismista ja MS-taudista" korvaten sillä aikaisempi artikkeli, joka kertoi vain "MS-taudista"! ÄÄRIMMÄISEN ennakkoluuloista ja luo heti kättelyssä jo kuvan, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, vaikka eivät tietenkään liity! Uupumus on oire ja ME/CFS on sairaus ei tässä pitäisi olla mitään epäselvää enää kenellekään.

 2. Lisäksi heti oikealla artikkelin viiteryhmänä on:"Katso myös Ahdistuneisuus Elimellisoireiset psykiatriset häiriöt" kertoo heti, mihin viiteryhmään taas väännetään ME/CFS sairautta. ME/CFS on neurologinen sairaus, ei mikään psykosomaattinen häiriö.

 3. "...yksilöllisesti laaditusta aktiivisuuden varovaiseen lisäämiseen tähtäävästä
  kuntoutusohjelmasta..."
  - VALHE! Risto Vataja valehtelee, että rasituksen asteittainen lisääminen (graded exercise therapy = GET) olisi hoitomuoto ME/CFS-sairauteen, kun tämä on jo kumottu useita kertoja eri lähteissä (mm. tässä, tässä ja tässä) ja uusin "Hyvä hoitokäytäntö" konsensuslausumakaan ei moista tuputa aikuispotilaille.

 4. "yksilön kokemus ja varsinkin huoli tai pelko oman kehon tilasta...Myös jatkuva henkinen ja/tai psyykkinen kuormitus kuten vaikeat ihmissuhteet, taloudelliset huolet, läheisten vaikeat elämäntilanteet jne. aiheuttavat tyypillisesti uupumusta, joka on tulkittava elimistön signaaliksi sille, että krooninen stressi uhkaa elimistön hyvinvointia. Keskushermosto ”oppii” uupumuksen mallin, joka vahvistuu niin, että lepo ei tavalliseen tapaan uupumukseen auta...."
  - Tästä käy hyvin ilmi artikkelin keskeisin teema: Risto Vatajan valheellinen "toiminnallinen häiriö" uskonto, jolla on valkopesty ennen niin hyvä ME/CFS artikkeli!

 5. "Sairauden keskeisimpänä oireena pidetään nykyisin syvää ja lamaavaa uupumusta pienenkin ponnistelun jälkeen, johon lepokaan ei tunnu auttavan. Tätä kutsutaan PEM-oireeksi (Post Exertional Malaise)."
  - VALHE! Miksi Risto Vataja valehtelet tästäkin? Uupumus ei ole sama asia kuin PEM! Kun juokset maratoonin, olet uupunut. Kun olet ME/CFS-potilas ja ylirasitat itseäsi, saat oireilusi ja sairautesi pahenemista, kuntosi romahtamista, kuumeilua, särkyjä, uupumusta, levottomia jalkoja, unihäiriöitä, kurkkukipua, yskää, rytmihäiriöitä, yleisesti ottaen "sairasta oloa" eli "post exertional malaise" eli "PEM"! Uupumus ja PEM ovat täysin eri asia ja tiedät hyvin tämän Risto Vataja, joten miksi valehtelet että ne ovat mukamas sama asia?

 6. "Samalla väljin, ts. kriteerit voi täyttää myös vaikeasti masentuneet, työuupumuksesta kärsivät"
  - VALHE! Miksi Risto Vatajat valehtelet tästäkin? Nimenomaan esimerkiksi PEM-oire erottaa selvästi ja helposti masentuneet, työuupumuksesta kärsivät yms. potilaat ME/CFS -potilaista: Vain ja ainoastaan ME/CFS potilailla on PEM-oiretta!

 7. "Elimistöstä ei ole voitu löytää mitään sellaisia sairauden aiheuttamia tyypillisiä muutoksia, joiden perusteella diagnoosi voitaisiin tehdä (ns. biomarkkereita). "
  - Risto hyvä, jos et taas valehtelisi, olisi ihan kiva. ME/CFS potilaista löytyy vaikka mitä selkeitä löydöksiä, sinä et vaan halua niitä myöntää. Voisit olla edes sen verran rehellinen, että sanoisit, että löydöksiä on, mutta ne eivät ole yhtenäisiä ja virallisesti ei ole sovittu mistään tietystä, mikä osoittaa taudin.

 8. Potilasryhmiä tutkittaessa on voitu todeta erittäin laaja kirjo poikkeavia löydöksiä terveisiin henkilöihin (ryhmiin) verrattuina."
  - Risto Vataja hyvä, miksi juuri äsken sanoit, ettei löydöksiä ole ja nyt myönnät kuitenkin, että niitä on? Häh?🤡 Koeta Risto Vataja olla edes yhtenevä valheissasi, niin ne voisivat olla hieman uskottavampia.

 9. "Yksittäisellä potilaalla löydökset eivät ole kuitenkaan niin merkittäviä, että niitä voisi käyttää esimerkiksi diagnostiikassa. "
  - Risto Vataja, miksi taas valehtelet? Esimerkiksi toistettu kliininen rasituskoe on objektiivinen tutkimuslöydös, joka on luotettava. Voisit edes puhua sen verran totta, että todeta, että diagnostisista löydöksistä ei ole vielä sellaista konsensusta, että olisi voitu yleismaailmallisesti valita yksi tai useampi selkeä työkalu käytettäväksi.

 10. "On vaikeata teoreettisestikaan löytää sellaisia mekanismeja, jotka voisivat näin laajan oirekirjon selittää. "
  - Risto Vataja, miksi sitten sinä esität, että ME/CFS sairauden aiheuttaja on toiminnallinen häiriö, sinähän tuota esittäessäsi itse väität, että moinen mekanismi on olemassa, joka selittää potilaiden oireet ja nyt sitten samalla selität, ettei mitään selittävää mekanismia ole!?! Häh?🤡 Koeta Risto Vataja olla edes yhtenevä valheissasi, niin ne voisivat olla hieman uskottavampia. Jos totta puhutaan, niin suurinosa ME/CFS potilaiden oireista on kyllä selitettävissä löydöksillä: Elimistön solut eivät pysty tuottamaan tarpeeksi energiaa, mistä syntyy epätehokas aineenvaihdunta ja sen kuona-aineet, jotka laukaisevat tulehduksenomaisen tilan elimistössä ja lisäongelmia pitkin kroppaa.

 11. "Toiminnallinen malli kroonisesta väsymysoireyhtymästä"
  - Risto Vataja, miksi taas valehtelet että ME/CFS olisi jotenkin toiminnallinen häiriö, vaikka on jo päätetty juuri, että kyseessä on SAIRAUS, ei toiminnallinen häiriö? Vai etkö muista, että olit itse mukana tuossa konsensuslausunnon laatimisessa, jossa todettiin, että kyseessä on sairaus? Tietysti jätät nyt hienosti sanomatta "toiminnallinen häiriö" ja väännät sen muotoon "toiminnallinen malli".

 12. "jälkeen omaa kehoa kuunnellen aktiivisuutta asteittain lisäämään (ns. pacing-metodi)."
  - Risto Vataja, lopeta valehtelusi! Tuo mitä sinä tuossa sanot, on edelleen sitä samaa GET-roskaa eli kunnon KOHOTTAMISTA! Pacing EI sisällä kunnon kohottamista vaan nimenomaan oman rasitusikkunan löytämisen JA SIINÄ PYSYMISEN! Tiedät toki tämän, joten MIKSI VALEHTELET JA KOETAT TAAS TUNKEA GET-ROSKAA POTILAIDEN HOITOON?!?

 13. "Kroonisesta väsymysoireyhtymästä (ME/CFS) kärsivät potilaat ovat periaatteessa oikeutettuja samoihin sosiaalivakuutusjärjestelmän ja vammaislain edellyttämiin etuihin ja palveluihin kuin muitakin toimintakykyä merkittävästi alentavia sairauksia potevat henkilöt."
  - Risto Vataja hyvä, voisit sitten kertoa, miksi sinä vakuutuslääkärinä olet ollut järjestäen hylkäämässä ME/CFS potilaiden kuntoutustukipäätöksiä, jos nyt mukamas oletkin sitä mieltä, että ne meille kuuluvat? Taas kerran jokseenkin ristiriitaista ja tekopyhää tekstiä vakuutuslääkäriltä.

Asiasta on ilmeisesti vireillä useampiakin juttuja, ainakaan potilasjärjestöt eivät ole jättämässä asiaa nyt tähän. Ei voi olla niin, että hyvä, infektiolääkärin kirjoittama artikkeli KORVATAAN täysin asenteellisella ja valheellisia väittämiä sisältävällä vakuutuslääkärin tekstillä. Tässä menee loputkin Duodecim uskottavuus alas vessanpytystä, mikäli tämän version sallitaan tuolla olla, koska näin tehden Duodecim rikkoo mm. journalistisia ohjeita. Valitettavaa, mikäli Duodecim on näin täysin alistunut "Toiminnallinen häiriö" -uskonnon edistäjäksi.

perjantai 11. helmikuuta 2022

Kansaneläkelaitos jatkaa laitonta toimintaansa oikeuskanslerin päätöksistä riippumatta!

Kelalla on kumma tapa rikkoa lakia ja koettaa pakottaa työkyvyttömät ihmiset TE-toimiston kirjoille. Kantelin oikeuskanslerille, kun Kela koetti pakottaa minut, työkyvyttömän ihmisen, TE-toimiston kirjoille. Oikeuskansleri teki päätöksensä (28.10.2021 OKV/1512/10/2020) (ladattava pdf), että Kela toimi lainvastaisesti, jonka toin esille blogissa. Tämän jälkeen Kela lopetti hetkeksi minun patistamisen TE-toimiston kirjoille. 

Mutta, nyt, taas kerran, Kela koettaa jälleen patistaa minua työvoimatoimiston kirjoille, vastoin lakia, vastoin Kelan omia ohjeita ja vastoin oikeuskanslerin päätöstä.

 
Miten maassamme voi tilanne olla tämä, että Kansaneläkelaitosta ei koske lait, sen omat ohjeet, eikä edes oikeuskanslerin ohjaus? Mitä virkaa on oikeuskanslerin laillisuusvalvonnalla ja päätöksillä, jos viranomaiset voivat rikkoa niitä uudelleen ja uudelleen ilman mitään seurauksia? Mikä on se instanssi, johon pitää sitten valittaa, jos edes oikeuskansleri ei saa mielivaltaisesti ja lainvastaisesti toimivaa viranomaistahoa kuriin, vaan mielivalta ja laittomuus vain jatkuu ja jatkuu?

Minulla on sentään sen verran voimia, että jaksan valittaa näistä asioista. Moni sairas ihminen ei jaksa. Monet heistä päätyvät työkyvyttöminä TE-toimiston kirjoille mukatyöllistettäväksi tai hyödyttömille kursseille, joihin heidän sairautensa ei antaisi myöden. Osa putoaa leikkuriin, koska ei kykene osallistumaan näihin kursseihin tai edes TE-toimiston kirjoille heikosta kunnostaan johtuen. Äärimmäisen harva jaksaa taistella. Suurinosa antautuu ja kärsii.
 
Kansaneläkelaitoksen toiminta on ollut vuosikausia jatkuvaa, suunnitelmallista ja nähtävästi edes oikeuskansleri ei pysty sitä muuttamaan. Kansaneläkelaitoksen toiminta vaarantaa sairaiden ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveyden, sekä vääristää tilastoja työttömistä ja työkyvyttömistä. Ottaen huomioon, että toiminnan kohteena ovat heikossa asemassa olevat, usein psyykkisesti ja/tai fyysisesti sairaat ihmiset, toiminnan luonne on erityisen törkeää. Törkeänä se jatkuu jatkossakin, koska mikään taho ei ilmeisesti saa sitä loppumaan. Laki ei Suomessa toteudu. Suomi ei ole oikeusvaltio. Viranomaiset voivat rauhassa rikkoa lakia ilman mitään seurauksia, tämä on jälleen todistettu täysin aukottomasti tälläkin tapauksella.

lauantai 22. tammikuuta 2022

Kela ja LDN jälleen kerran

Kantelin oikeuskanslerille siitä, että Kela vaati lisäselvityksiä, eikä olisi halunnut korvata lääkärin sairauden hoitoon määräämää LDN:ää perustoimeentulotukeen automaattisesti kuuluvalla maksusitoumuksella.
http://mecfs.dy.fi/2021/01/kela-kiusaa-toimeentulotukiasiakasta.html

Oikeuskansleri teki päätöksen
OKV/425/10/2021, tiivistettynä:
- Oikeuskansleri vetoaa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, joka kävelee aikaisempien EOAK ja HO päätösten ylitse tietenkin.
- Oikeuskansleri totesi, että Kelalla on oikeus pyytää lisäselvitys jos se niin haluaa.
- Oikeuskansleri totesi, että Kelalla on oikeus arvioida onko lääkemääräys "perusteltu".
- Kuitenkin tarpeelliset lääkkeet ja muut lääkinnälliset valmisteet pitää korvata riippumatta siitä, ovatko ne Kela-korvattavia tms.
- KELA ei saa etukäteen kieltäytyä korvaamasta, kuten oli jollekin sanonut päätöksessään "seuraavassa toimeentulotukipäätöksessä LDN:ää ei enää korvata" tms.

Itse tulkitsen tämän niin, että rima olla korvaamatta perustoimeentulotukeen kuuluvassa maksusitoumuksessa LDN:ää tai jotain muuta lääkärin sairauteen määräämää lääkettä on aika korkealla, etenkin jos asiakas pystyy esittämään Kelan vaatimat yksilöidyt perusteet, esim. koska ja kenen toimesta ja mihin sairauteen lääke on määrätty ja miten sen vaikutusta on seurattu lääkärin toimesta ja kauanko sitä on syöty jne. tms. mitä nyt ikinä Kela haluaa lisäselvityksessään tietää. Mahdollisuus kieltäytyä korvaamasta on kuitenkin olemassa. Toki LDN:n kohdalla se rima on aika korkealla, koska tunnetusti LDN:ää on korvattu ME/CFS hoitoon ainakin ja tunnetusti sitä käytetään siihen ainakin joillakin potilailla, joten olisi eriarvoistavaa kohtelua korvata se joillakin ja olla korvaamatta toisilla ja toisaalta perua sen korvattavuus myöhemmin jos sitä on joskus suostuttu korvaamaan.

Painota, korostan, alleviivaan: Kantelu koski ja puhun vain ja ainoastaan Kelan perustoimeentulotukeen kuuluvan automaattisen lääkkeiden maksusitoumuksen sisällöstä, EN MISTÄÄN MUUSTA korvaamisesta, korvauksista, korvattavuudesta tai muusta, kuin vain ja ainoastaan ja pelkästään siitä.


torstai 2. joulukuuta 2021

Kela kumosi päätöksensä, mutta tämä ei minulle riitä

Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen Kela/oikaisuvaatimuskeskus korjasi päätöksensä ja palautti minulle laittomasti minulta leikatut toimeentulotukeni. Mutta Kelan perustelut asiassa ovat väärät, laittomat ja Kela edelleen kuvittelee, että työkyvyttömän ihmisen pitää olla TE-toimiston listoilla. Laitoin alla olevan sähköpostin oikeuskanslerille:

Hei!

Annoitte 28.10.2021 päätöksen OKV/1512/10/2020 liittyen kanteluuni, jossa Kela oli leikannut toimeentulotukeani ja vaatinut minua TE-toimiston asiakkaaksi, vaikka olin lääkärin toteaman sairauden vuoksi työkyvytön. Päätöksessänne totesitte Kelan toimineen lainvastaisesti. Kelan oikaisuvaatimuskeskus on nyt korjannut päätöstään ja maksanut takautuvasti toimeentulotukeni päätöksenne johdosta.

MUTTA. Iso mutta.

Katsokaa liitteenä olevaa Kelan päätöstä, jonka sain ja liittäkää se arkistoonne (peittäkään yksilöivät tietoni). Nähdäkseni Kela EDELLEEN RIKKOO LAKIA ja sen lisäksi EI NOUDATA OKV PÄÄTÖSTÄ, koska Kela perustelee päätöksensä edelleen virheellisesti, laittomasti, mielivaltaisesti perustuen Kelan itsensä mukaan "Kelan ratkaisukäytäntöön" - EIKÄ LAKIIN! Kela/oikaisuvaatimuskeskus perustelee päätöksensä sillä, että minun sairaseläkehakemukseni käsittely on yhä kesken, koska olen valittanut sairaseläkkehakemukseni hylkäävästä päätöksestä ja tämmöisessä tapauksessa Kelan "ratkaisukäytäntönä" on, ettei minun tarvitse olla TE-toimiston listoilla.

Kela ei perustele, että minulla ja muilla työkyvyttömillä on oikeus olla menemättä työvoimatoimiston listoille johtuen "Laki toimeentulotuesta 2a§ 3 momentti JA MYÖS 4 momentti" perusteella, toisin sanoen siitä yksinkertaisesta syystä, että olemme "Lääkärin toteaman sairauden vuoksi kykenemättömiä vastaanottamaan työtä". Kela/oikaisuvaatimuskeskus itse nimenomaisesti päätöksessään sanoo:"...oikaisuvaatimuskeskus katsoo, ettei toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n 1. momentin 4 kohdalla ole tarkoitettu, että sairauden vuoksi työn vastaanottamiseen esteelliseksi toteavan lääkärinlausunnon esittäminen johtaisi siihen, ettei hakijalla olisi velvollisuutta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi..."

Kela siis edelleen kuvittelee, että se, että lääkäri toteaa henkilön työkyvyttömäksi, ei tarkoita, että henkilö olisi työkyvytön, eli kykenemätön vastaanottamaan työtä!

Kela siis edelleen kuvittelee myös, että se voi toimeentulotukea käsittelevänä viranomaisena ottaa kantaa henkilön työkykyyn ja vieläpä toisin, kuin mitä henkilön hoitava lääkäri on tehnyt!

Kela siis edelleen kuvittelee myös, että se voi kävellä Laki toimeentulotuesta 2a§ 4. momentin ylitse!

Pyydän, että oikeuskansleri lukee huolella Kelan/oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen läpi ja oikaisee UUDELLEEN Kelaa ja muistuttaa, että syy siihen, miksi lääkärin toteaman sairauden vuoksi työtä vastaanottamaan kykenemätön henkilö ei ole velvollinen menemään TE-toimiston listoille, on se, että Laki toimeentulotuesta 2a§ 4. momentti nimenomaan toteaa, että moista velvollisuutta ei ole, mikäli henkilö on lääkärin toteaman sairauden vuoksi kykenemätön vastaanottamaan työtä. (Toki muutkin jo kantelussani ja päätöksessänne mainitut lain ehdot täyttyvät (Lakitoimeentulotuesta 2a§ 3 momentti, Työttömyysturvalaki 3. luvun 3§ 1. momentti.) ja Kela ja TE-toimisto itsekin sivuillaan sanovat, että TE-toimiston listoille voi mennä vain henkilö, joka on työkykyinen ja voi vastaanottaa työtä. Näistäkin lakipykälistä ja ohjeita olisi syytä Kela muistuttaa.)

Pyydän, että oikeuskansleri saattaa päätöksensä ja ohjauksensa tietoon myös kaikille Suomen TE-toimistoille, jotta nämä osaavat kertoa tästä lain tulkinnasta asiakkailleen, jotka Kela on lainvastaisesti potkinut TE-toimiston listoille, koska on ilmeistä, että Kela ei vieläkään aio lakia noudattaa.

Markus Jansson