keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Liikunta ei ole lääke CFS / ME / SEID, päinvastoin, sanoo uusin tutkimustieto

Suomessa ollaan kovaa vauhtia rakentamassa hoito-ohjausta ja hoitopaikkoja SEID-potilaille Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistuumin, mm. TYKS:iin on tulossa jonkinlainen "vireystilayksikkö" ehkä jo lähiaikoina. Kovaa kiirettä pitääkin pitää, jotta asia saadaan viralliseksi, ennen kuin lääketieteen julkaisut Suomessakin joutuvat kumoamaan GET / liikunnan tehon hoitomuotona SEID:iin. Muutenhan ollaan kovin epämieluisassa tilanteessa, kun julkinen terveydenhuolto ohjaa erikois"asiantuntija"klinikoillaan SEID-potilaita liikkumaan ja kuitenkin kotimainenkin lääketiede on jo joutunut myöntämään, ettei liikunta ole ratkaisu tähän sairauteen. Jos sen sijaan Työterveyslaitos ja Kela ehtivät yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa lyömään lukkoon mantran liikunnasta pelastavana hoitona SEID:iin ennen kuin suomalainen lääketiede myöntää kyseisen väitteen olevan huuhaata, voidaan SEID-potilaita "hoitaa" liikunnalla vuosikausia, ennen kuin "uusia ohjeita" "ehditään" antamaan ja "päivittämään" valheelliset hoito-ohjeet. Kilpajuoksu on siis menossa ja lujaa.

Toki, mikäli suomalaiset lääkärit, Työterveyslaitos ja Kela vaivautuisivat lukemaan yhtään ulkomaisia lääketieteen ja median julkaisuja, nämä joutuisivat välittömästä hylkäämään GET / liikunnan hoitomuotona. Esimerkiksi BBC julkaisi tuoreeltaan tutkimuksen, josta käy ilmi, että GET tehosta SEID-potilaille ei ole mitään käytännön todisteita ja samaan johtopäätökseen tuli The Times julkaisu. Tosiasiassa nimittäin, kun PACE-tutkimuksen data analysoidaan asianmukaisesti, käy ilmi, että vain 7% GET "hoitoa" saaneista SEID-potilaista parani.

Haluan nyt muistuttaa potilaita ja lääkäreitä, että mahdolliset liikuntaa suosittelevat hoito-ohjeet vaarantavat potilaiden terveyden, eivätkä tehoa tähän somaattiseen sairauteen. Mutta, haluan ennen kaikkea huomauttaa ja muistuttaa potilaita ja lääkäreitä siitä, että kyseisen "liikunta parantaa" -hoito-ohjeen tehneillä Kelalla, Työterveyslaitoksella jne. ei ole mitään vastuuta siitä kun kyseinen hoito-ohjelma tuhoaa potilaiden terveyden! Vastuu on hoitoa antavalla lääkärillä, vaikka hän siis noudattaakin "suosituksia" ja "hoito-ohjeita"! Kelan ja Työterveyslaitoksen "asiantuntija"lääkärit nimittäin eivät ole hoitosuhteessa potilaisiin, joten he voivat rauhassa tehdä mitä tahansa virheitä, valehdella ja aiheuttaa massiivista vahinkoa ilman, että esimerkiksi Valvira voi puuttua tilanteeseen mitenkään. Vain ja ainoastaan potilasta suoraan hoitavat lääkärit voivat joutua vastuuseen potilaan terveyden tuhoamisesta, ei hoito-ohjeita antava ylempi taho!

Jokaisen lääkärin kannattaa siis tarkkaan miettiä, noudattaako ylempää annettuja hoito-ohjeita ja tuhoaako potilaansa terveyden - ja kantaa vastuun siitä hoitovirhevalitusten muodossa, vai noudattaako ennemmin näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja lääkärin etiikkaa ja jättää antamatta potilaalle hoitoja, jotka eivät ole tälle hyödyksi vaan vahingoksi.

Jokaisen potilaan, jolle annetaan näitä terveyttä tuhoavia hoitoja, kannattaa tehdä selväksi hoitoja antavalle tai määräävälle hoitohenkilökunnalle, että kyseiset hoidot vaarantavat heidän terveytensä JA tehdä kyseisistä hoitohenkilökunnan jäsenistä kantelut ensin ko. ylilääkäreille, sitten aluehallintovirastoon ja lopulta Valviraan (apua saa potilasasiamieheltä), kun heidän terveydensä tuhoutuu näillä hoidoin.