perjantai 22. tammikuuta 2021

Kela kiusaa toimeentulotukiasiakasta LDN resepteistä

Olen kuullut aiemmin valituksia siitä, että KELA rikkoo lakia ja vaatii perusteettomia ja kohtuuttomia selvityksiä ME/CFS-potilailta heidän LDN-lääkityksestään, sekä niistä huolimatta kieltäytyy korvaamasta LDN:ää heidän perustoimeentulotuen maksusitoumuksessa. Itse en ole joutunut tähän tilanteeseen, vaan KELA on vuosikausia automaattisesti maksanut toimeentulotukeen sisältyvällä maksusitoumuksella LDN-valmisteeni, kuten kuuluukin. Itse asiassa laki ei edes salli KELA:n poiketa tästä, KELA voi kyllä rajata maksusitoumuksen KATTAMAAN vain yhden valmisteen (käytetään esim. jos kyse on kalliista valmisteesta joka suistaisi ihmisen talouden perikatoon), mutta KELA ei voi rajata maksusitoumusta SULKEMAAN POIS yhtä tai useampia lääkevalmisteita.

Nyt KELA päätti ottaa minutkin hampaisiinsa tämän asian tiimoilta. Vaikka on siis vuosikausia ongelmitta maksanut tuon minulle. Uskon tämän olevan KELA:n kosto siitä, että kantelin KELA:n laittomasta toiminnasta aiemmin oikeuskanslerille, KELA:n pyrkiessä laittomasti patistamaan työkyvyttömiä ihmisiä työttömyyskortistoon. Mitään muuta selitystä en tälle äkilliselle suunnanmuutokselle keksi.Alla vastaukseni KELA:lle:

EOAK 7043/2017 ja 6468/2017 toteavat selvästi, että KELAn KUULUU MAKSAA toimeentulotuessa KAIKKI LÄÄKEVALMISTEET, JOTKA LÄÄKÄRI ON SAIRAUDEN HOIDOON MÄÄRÄNNYT POTILAALLEEN. Kyseessä on siis jo kaksi päätöstä EOAK:lta asiasta. Jälkimmäisestä KELA sai jo vakavan huomautuksen, kun ei ollut vieläkään muuttanut linjaansa lain mukaiseksi.

Asiasta on ollut netissäkin luettavissa ns. selkokielisempi versio, johon kehoitan teitä tutustumaan ja jossa todetaan selvästi, että KELA kuuluu maksaa perustoimeentulotuessa kaikki lääkärien sairauden hoitoon määräämät lääkkeet, EIKÄ KELALLA OLE OIKEUTTA ITSE PÄÄTTÄÄ, MIKÄ LÄÄKE ON TARPEELLINEN POTILAALLE JA MIKÄ EI OLE, SE KUULUU HOITAVALLE LÄÄKÄRILLE, uskokaa jo vähitellen:
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/-/kansanelakelaitoksen-muutokset-toimeentulotukeen-vaaransivat-laakehoidon-jatkuvuuden-ja-terveyspalveluiden-yhdenvertaisen-saavutettavuuden

KELA:lla on oikeus pyytää tarkempaa selvitystä vain poikkeuksellissa tilanteissa ja hyvästä perusteesta, sekä selvityksen on oltava sellainen, että asiakas voi sen käytännössä myös hankkia ja toimittaa. LDN kohdalla näin ei varmastikaan ole, koska kyseessä on tunnettu valmiste (naltreksoni), jonka turvallisuus on tiedetty ja käyttötarve todettu hoitavan lääkärin toimesta potilaan sairauteen.

Itse olen LDN:ää käyttänyt CFS:n hoitoon jo 7 vuotta ja se on suuresti auttanut oireisiini. Olen useasti joutunut olemaan sitä ilman (esim. leikkaus, opiaatit) ja tällöin vointini on romahtanut. LDN teho CFS:n hoitoon on osoitettu mm. seuraavassa suomalaistutkimuksessa, mutta haluan edelleen uudelleen huomauttaa, että KELA:lla ei ole kuitenkaan mitään oikeutta, kuten EOAK päätöksistä käy hyvin ilmi, arvioida lääkityksen tehoa tai käyttöarvoa potilaan hoidossa, se päätös on vain ja ainoastaan hoitavan lääkärin asia.
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116175/TuominenEssi.pdf

En ymmärrä mitä tarkoitatte lääkehoito- ja seurantasuunnitelmalla. Lääkkeeni on aikoinaan määrätty sairauteni hoitoon diagnoosin tehneen erikoislääkärin toimesta ja sittemmin määrätty xxx terveyskeskuksesta ja sittemmin xxx xxx yksiköstä, jonka lääkärit seuraavat lääkitystäni ja sen vaikutusta, sekä määräajoin varmuuden vuoksi maksa-arvojani siltä varalta, että lääkitys nostaisi niitä (LDN ei nosta, kymmenkertainen annos naltreksonia voisi ehkä nostaa joillakin). Näin on ollut asian laita jo vuosia ja lääkettä on määrännyt minulle ainakin 3-4 eri lääkäriä, jotka KAIKKI ovat sen tarpeellisuuden sairauteeni arvioineet hoitavina lääkäreinäni. Voitte katsoa itse Kanta.fi palvelusta eri lääkärin kirjaukset asiasta, minä en lähde niitä kaivelemaan, koska en edes tiedä, mistä ne sieltä löytyvät eikä minulla ole aivosumun ja uupumuksen vuoksi voimiakaan lähteä tämmöistä asiaa enempää selvittämään.

Mikäli koette, ettei tämä vastaus tyydytä, pyydän ilmoittamaan siitä pikaisesti minulle, jotta voin tehdä omasta puolestanikin uuden kantelun EOAK:lle jotta saatte taas, tällä kertaa jo luultavasti entistä vakavampia seurauksia lainvastaisesta toiminnasta toimeentulotukipotilaiden lääkityksen rajoittamisessa. Haluan myös ko. päätöksen teillä tehneet henkilön nimen, aseman ja toimipaikan tiedot, jotta EOAK kantelu osuu varmasti ns. oikeaan osoitteeseen, koska kyseinen henkilö on nyt itse tietoinen aiemmista EOAK päätöksistä ja mikäli hän tietoisesti silti rikkoo lakia ja määräyksiä, asiasta voi seurata myös rikosoikeudellisia seurauksia ja esim. vahingonkorvauksia minun osaltani.

PS. Haluan vielä muistuttaa, että laki toimeentulotuesta määrää, että kaikki vähäistä suuremmat terveydenhoitomenot on maksettava perustoimeentulotuesta ja KELA itsekin sivuillaan sanoo, että maksusitoumus voidaan rajata tiettyyn lääkevalmisteeseen, eli että se koskee vain tiettyä lääkevalmistetta. Sen sijaan KELA EI VOI RAJATA MAKSUSITOUMUSTA SULKEMAAN POIS TIETTYÄ LÄÄKEVALMISTETTA, joten KELA nyt suunnittelema toimi sulkea LDN valmiste pois korvattavistani on yksiselitteisesti laiton tältäkin osin (toki EOAK päätöksetkin tämän jo kertonevat teille).PÄIVITYSTÄ 25.1.2021:

Pengoin asiaa. KELA:n uhri valitti KELA:n päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka antoi tuomionsa : KELA oli väärässä ja uhri oikeassa (Hämeenlinnan HAO 10.08.2018 18/0366/1). KELA valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi tuomionsa: KELA oli väärässä ja uhri oikeassa (Korkein hallinto-oikeus 20.3.2019, 1031/2019), eli HAO:n päätös jäi voimaan. HAO päätös oli perusteltu (suora lainaus):"Kansaneläkelaitoksella toimeentulotukiviranomaisena ei ole toimivaltaa arvioida määrätyn lääkityksen tarpeellisuutta."

KEHOITAN JOKAISTA, JOLTA KELA EVÄÄ JONKIN LÄÄKKEEN PERUSTOIMEENTULOTUEN MAKSUSITOUMUKSESTA, LÄHETTÄMÄÄN SEURAAVAN VASTINEEN:
"Hämeenlinnan HAO 10.08.2018 18/0366/1 on päätöksessään todennut:"Kansaneläkelaitoksella toimeentulotukiviranomaisena ei ole toimivaltaa arvioida määrätyn lääkityksen tarpeellisuutta." ja tämän päätöksen on myös korkein hallinto-oikeus vahvistanut 20.3.2019 päätöksellään 1031/2019. Samalla linjalla on toki ollut myös eduskunnan oikeusasiamies päätöksissään EOAK 7043/2017 ja 6468/2017. KELA:lla ei siis ole mitään lakiin perustuvaa oikeutta arvioida jonkin lääkityksen tarpeellisuutta potilaan hoidossa ja tämä on nyt useamman eri korkeimman laintulkinnan mukaan vahvistettu tosiasia.

Voin toimittaa toki hoitavan lääkärin paperin ja tulosteen Kanta.fi palvelusta, josta käy ilmi, että lääkäri on tosiaankin kyseisen valmisteen minulle sairauden hoitoon määrännyt, mutta jokainen selkopäinen ihminen tajuaa toki jo, että jos lääkäri ei olisi minulle ko. valmistetta sairauden hoitoon määrännyt, minulla ei voisi siitä olla reseptiäkään jossa lukisi, että ko. valmiste on lääkärin minulle sairauden hoitoon määräämä, joten tämä koko pyytelynne on varsin typerää. Etenkin kun voitte itse katsoa ko. tiedot Kanta.fi kautta minun osaltani jos haluatte."