maanantai 23. huhtikuuta 2018

STM hanke leimaa CFS / ME / SEID toiminalliseksi häiriöksi

Kirjoitin aiemmin toisessa blogissani siitä, miten Tehy-lehti leimaa CFS / ME / SEID toiminnalliseksi häiriöksi, mutta tämä kirjoitukseni ei poikinut mitään vastinetta, vaikka lähetin sen ko. jutun kirjoittajalle. Syykin lienee selvä: Olen oikeassa ja Tehy-lehti väärässä, joten eivät halua kommentoida asiaa mitenkään ja myöntää virheitään. Kannattaa lukea tuo kirjoitukseni, jotta ymmärtää perusteet tästä asiasta.

Kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriö on alkanut hankkeessaan "Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä" päästä loppua kohden, vaarallisin seurauksin. Kyseinen hanke on tuottanut mm. tämän paperin, jossa väitetään CFS / ME / SEID olevan toiminnallisen häiriön. Käyn seuraavassa läpi tuon paperin sisältöä olennaisin osin ja osoitan, miten väärässä STM:ssä taas ollaan. Lähetän lisäksi tämän jutun kokonaisuudessaan jokaiselle tuon ryhmän jäsenelle ja STM:lle vielä erikseen. Katsotaan, mitä vastaavat (luultavasti eivät mitään, koska eivät voi kiistää tosiasioita eivätkä myöntää olleensa väärässä).

> Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan potilaiden toimintakykyä ja 
> elämänlaatua haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei 
> perusteellisissakaan somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa 
> selviä.

Ei siis koske SEID:ia, koska SEID on vakava fyysinen sairaus joka selittää potilaan oireet?
”Krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS) on vakavasti elämää rajoittava elimellinen (fyysinen) sairaus, jota psyykkiset syyt eivät selitä..."
- Lääkärikirja Duodecim, Terveyskirjasto: Krooninen väsymysoireyhtymä 21.6.2017 

> kroonisen väsymysoireyhtymän kiireettömän hoidon kriteereiden 
> määrittämistä. Koska monien muidenkin toiminnallisten häiriöiden

SEID ei ole toiminnallinen häiriö, ks. edeltä, koska se fyysinen sairaus joka selittää potilaan oireet.! Nämä puhuvat itsensä pussiin heti kättelyssä!

> Näistä häiriöistä merkittävin lienee krooninen väsymysoireyhtymä 
> silloin, kun väsymysoireiden syyksi ei voida osoittaa virusinfektiota. 
> Tällöin käytetään ”epämääräisempiä” oirediagnooseja, esim. 
> kroonisessa väsymyksessä R 53

1) Mutta kun SEID ei ole toiminnallinen häiriö vaan fyysinen sairaus!
2) Lisäksi väite tuossa on VÄÄRIN, ei G93.3 edellytä virusinfektiota vaan mitä tahansa immunologista tapahtumaa ennen uupumuksen alkua. Ja sehän meiltä löytyy miltei kaikilta.

> Tulevassa ICD -11 tautiluokituksessa toiminnallisia häiriöitä kuvaa uusi 
> diagnoosi ”Bodily distress disorder”,

1) Hyvä niin, mutta SEID kanssa tällä ei pitäisi olla mitään tekemistä, koska SEID on fyysinen sairaus, kuten edellä jo todettu.
2) VÄÄRIN, ICD-11 sisältää SEID:in diagnoosikoodilla "8E49 Postviral fatigue syndrome".

> yksittäisen potilaan kohdalla ei laboratoriotutkimuksilla tai esim. aivojen 
> kuvantamisella voida osoittaa selvästi mihinkään sairauteen viittaavia 
> löydöksiä.

VÄÄRIN, ks. esim. http://markusjansson.net/SEIDTIIVIS.pdf kasapäin tutkimuksia joilla voidaan osoittaa poikkeavia löydöksiä. SEID:iin on verikoe jo olemassa, mutta ei vielä laajassa käytössä. Tietäisitte tämänkin, jos oikeasti tietäisitte jotain SEID:sta, mutta kun ette niin ette.

> Tertiääritason yksiköissä hoidettavina olevilla, yli kaksi vuotta oireilleilla 
> potilailla ennuste paranemisen näkökulmasta on huono, mutta
> toimintakykyyn ja elämänlaatuun voidaan silti kuntoutuksella ja hoidolla 
> heilläkin vaikuttaa.

Aivan, tämä on juuri näin. Hienoa, että myöntävät asian.

> Sairausvakuutusjärjestelmän mahdollisuudet kuntoutumisessa ja 
> toimintakyvyn palauttamisessa olisi huomioitava, eikä ohjata
> potilasta pitkäaikaisille sairauslomille tai työkyvyttömyyseläkkeelle

1) Ööhh...no kun tutkimusten mukaan ainakaan SEID:sta nyt ei vaan parannuta niin ei parannuta. Mm. Kelan raportti SEID:sta myönsi suoraan, että "Parantavia hoitoja ei krooniseen väsymysoireyhtymään ole, eivätkä käytössä olevat hoitokeinot näytä olevan kovinkaan tehokkaita edes oireiden lievitykseen." (Krooninen väsymysoireyhtymä. Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot, 2017. (KELA:n julkaisu))
2) Eli jos ja kun ei voida hoitaa mitenkään tehokkaasti, niin miten silti EI SUOSTUTA ANTAMAAN SAIRASLOMIA JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKETTÄ?!?!? Mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa?

> Varsinkin kognitiivinen psykoterapia on hyödyllistä oireiluun liittyvien 
> haitallisten tulkintojen ja reagointitapojen kuntouttamisessa.

No ei SEID:ssa, se PACE-tutkimushan oli täyttä roskaa ja tämä on jo myönnetty mm. Ruotsin lääkärilehdessä ja todella monessa muussakin paikassa. Lukekaa edelleenkin vaikkapa tuolta http://markusjansson.net/SEIDTIIVIS.pdf ne lähteet kaikki niin opitte jotain.

lauantai 21. huhtikuuta 2018

keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Liikunta ei ole lääke CFS / ME / SEID, päinvastoin, sanoo uusin tutkimustieto

Suomessa ollaan kovaa vauhtia rakentamassa hoito-ohjausta ja hoitopaikkoja SEID-potilaille Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistuumin, mm. TYKS:iin on tulossa jonkinlainen "vireystilayksikkö" ehkä jo lähiaikoina. Kovaa kiirettä pitääkin pitää, jotta asia saadaan viralliseksi, ennen kuin lääketieteen julkaisut Suomessakin joutuvat kumoamaan GET / liikunnan tehon hoitomuotona SEID:iin. Muutenhan ollaan kovin epämieluisassa tilanteessa, kun julkinen terveydenhuolto ohjaa erikois"asiantuntija"klinikoillaan SEID-potilaita liikkumaan ja kuitenkin kotimainenkin lääketiede on jo joutunut myöntämään, ettei liikunta ole ratkaisu tähän sairauteen. Jos sen sijaan Työterveyslaitos ja Kela ehtivät yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa lyömään lukkoon mantran liikunnasta pelastavana hoitona SEID:iin ennen kuin suomalainen lääketiede myöntää kyseisen väitteen olevan huuhaata, voidaan SEID-potilaita "hoitaa" liikunnalla vuosikausia, ennen kuin "uusia ohjeita" "ehditään" antamaan ja "päivittämään" valheelliset hoito-ohjeet. Kilpajuoksu on siis menossa ja lujaa.

Toki, mikäli suomalaiset lääkärit, Työterveyslaitos ja Kela vaivautuisivat lukemaan yhtään ulkomaisia lääketieteen ja median julkaisuja, nämä joutuisivat välittömästä hylkäämään GET / liikunnan hoitomuotona. Esimerkiksi BBC julkaisi tuoreeltaan tutkimuksen, josta käy ilmi, että GET tehosta SEID-potilaille ei ole mitään käytännön todisteita ja samaan johtopäätökseen tuli The Times julkaisu. Tosiasiassa nimittäin, kun PACE-tutkimuksen data analysoidaan asianmukaisesti, käy ilmi, että vain 7% GET "hoitoa" saaneista SEID-potilaista parani.

Haluan nyt muistuttaa potilaita ja lääkäreitä, että mahdolliset liikuntaa suosittelevat hoito-ohjeet vaarantavat potilaiden terveyden, eivätkä tehoa tähän somaattiseen sairauteen. Mutta, haluan ennen kaikkea huomauttaa ja muistuttaa potilaita ja lääkäreitä siitä, että kyseisen "liikunta parantaa" -hoito-ohjeen tehneillä Kelalla, Työterveyslaitoksella jne. ei ole mitään vastuuta siitä kun kyseinen hoito-ohjelma tuhoaa potilaiden terveyden! Vastuu on hoitoa antavalla lääkärillä, vaikka hän siis noudattaakin "suosituksia" ja "hoito-ohjeita"! Kelan ja Työterveyslaitoksen "asiantuntija"lääkärit nimittäin eivät ole hoitosuhteessa potilaisiin, joten he voivat rauhassa tehdä mitä tahansa virheitä, valehdella ja aiheuttaa massiivista vahinkoa ilman, että esimerkiksi Valvira voi puuttua tilanteeseen mitenkään. Vain ja ainoastaan potilasta suoraan hoitavat lääkärit voivat joutua vastuuseen potilaan terveyden tuhoamisesta, ei hoito-ohjeita antava ylempi taho!

Jokaisen lääkärin kannattaa siis tarkkaan miettiä, noudattaako ylempää annettuja hoito-ohjeita ja tuhoaako potilaansa terveyden - ja kantaa vastuun siitä hoitovirhevalitusten muodossa, vai noudattaako ennemmin näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja lääkärin etiikkaa ja jättää antamatta potilaalle hoitoja, jotka eivät ole tälle hyödyksi vaan vahingoksi.

Jokaisen potilaan, jolle annetaan näitä terveyttä tuhoavia hoitoja, kannattaa tehdä selväksi hoitoja antavalle tai määräävälle hoitohenkilökunnalle, että kyseiset hoidot vaarantavat heidän terveytensä JA tehdä kyseisistä hoitohenkilökunnan jäsenistä kantelut ensin ko. ylilääkäreille, sitten aluehallintovirastoon ja lopulta Valviraan (apua saa potilasasiamieheltä), kun heidän terveydensä tuhoutuu näillä hoidoin.

maanantai 26. helmikuuta 2018

maanantai 1. tammikuuta 2018

Aikaisemmat videot (julkaistu kesällä 2016)

Osa 1/4: Perustietoa sairaudesta, virhekäsityksiä, ongelmia, jne. tiiviissä paketissa.

Ladattavissa Mega.nz

Osa 2/4: Sairauden diagnostiikka, erotusdiagnostiikka, oireet, altistavat tekijät, laukaisevat tekijät.

Ladattavissa Mega.nz

Osa 3/4: Sairauden eri hoitomenetelmiä, niiden tehoja ja hoidon etiikka.

Ladattavissa Mega.nz

Osa 4/4: Käytännöllisiä neuvoja potilaille ja omaisille sairauteen, hoitoon, sosiaalietuuksiin, tukiverkostoihin ja muihin asioihin liittyen.

Ladattavissa Mega.nz

Käyn videossa lyhyesti läpi useita tärkeitä uusia löydöksiä ja tutkimuksia tähän sairauteen liittyen. Hyvä etenkin niille, jotka kaipaavat uusinta tietoa tästä sairaudesta ja jotka ovat jo katsoneet aikaisemmat SEID:ia käsittelevät videoni 1-4 (tai edes ykkösjakson).

Ladattavissa Mega.nz