maanantai 19. kesäkuuta 2023

Koko ME/CFS potilaan toivoton valitusrumba sairaseläkkeen saamiseksi

Julkaisen nyt poikkeuksellisesti kokonaisen hakemus- ja valitusrumbasarjan kuntoustukihakemuksesta eläkevakuutustaholle ja aina vakuutusoikeuden päätöksen saakka koko kansalle ihmeteltäväksi tämän linkin takaa. Jokainen voi itse tehdä nähdyistä dokumenteista päätelmänsä, tulisikohan kuntoutustuki (pysyvä eli ns. sairaseläke tai edes määräaikainen) antaa moisilla faktoilla ja perusteluilla hakijalle, sekä miettiä, miksiköhän sitä ei siitä huolimatta annettu? On syytä myös huomioida se tapa, millä eri eläkevakuutuspäätöstä hautovat tahot suhtautuvat näihin faktoihin ja argumentteihin ja miettiä, onko järkeä edes yrittää perustella näille tahoille mitään järkevää mistään asiasta? Kannattaa miettiä myös, että jos näillä perusteillakaan ei kuntoutustuki irtoa, niin millä ihmeen perusteilla se sitten voi irrota ja mitä ihmettä tämmöisessä tilanteessa ihmisen pitäisi sitten oikein tehdä?

Itse olen omani tehnyt:

Eläkevakuutustahot, vakuutuslääkärit, valehtelevat jatkuvasti, "unohtavat" mainita asioita, keksivät päästään uusia, jättävät järjestelmällisesti KAIKKI OLENNAISET HUOMIOT JA ASIAT HUOMIOTTA,  kieltäytyvät yksiselitteisesti vastaamaan MIHINKÄÄN ESITETTYYN KYSYMYKSEEN TAI FAKTAAN, ohittavat muutoinkin kaikki epämieluisat seikat ja vetoavat epämääräisesti johonkin lakipykälään mukamas mielipuolisen päätöksensä perusteena. Lisäksi perusteluita muutetaan kesken käsittelyn ns. lennossa, eli esimerkiksi eläkevakuutustaho perustelee päätöksensä asialla X ja sitten muutoksenhakulautakunta vetoaakin yllättäen asiaan Y ja vakuutusoikeus asiaan Z, jolloin tavallaan kaikki, mitä hakija ja tämän lääkäri ovat kulloinkin lausuneet, ei merkitse mitään, koska sehän merkitsi vain asiaan X ja nyt onkin peruste Y ja kun lausutaan perusteeseen Y niin onkin peruste Z ja tätä rataa. Päätökset ovat niin skitsofreenisiä, että normaalijärjellä ja ajattelulla varustetun ihmisen on miltei mahdotonta edes yrittää ymmärtää, mihin ne perustuvat ja miten ne voivat toimia näin. Normaalit ihmiset pitävät normaalina, että olennaiset asiat käsitellään, kaikkiin esitettyihin faktoihin kommentoidaan, loogiset perustelut joko kumotaan faktoilla ja toisilla loogisilla perusteluilla, tai sitten myönnetään tosiasioiksi, eikä myöskään perusteluita ja pointteja muuteta ns. kesken käsittelyn. Vakuutuslääketiede ei kuitenkaan toimi näin. Ei todellakaan.

Jos vaikkapa rikosjutun käsittely menisi samalla tapaa, se menisi suunnilleen näin:

Syytetyn väitetään ajaneen ylinopeutta nopeusvalvontakameraan ja sakko tulee postissa. Syytetty kiistää asian ja esittää valokuvin, että alueella on korkeampi nopeusrajoitus, poliisi vastaa, että nopeusrajoitus ei ole olennainen, koska syyte onkin huumausaineen hallussapidosta. Uhriparka ottaa juristin, koettaa selvittää mistä moinen syyte on peräisin ja juristi laatii perinpohjaisen vastineen, jossa todetaan, että mitään todisteita huumausaineiden hallussapidosta ei ole esitetty ja alkuperäinen nopeussakkokin pitäisi kumota, koska todisteet, poliisinkin itse käyttämät, osoittavat, ettei uhri ajanut ylinopeutta. Syyttäjä nostaa kuitenkin syytteen ryöstöstä ja esittää todisteeksi "on näytetty toteen" heittonsa. Uhriparka ihmettelee, mihin se nopeussakkojuttu katosi ja huumejuttu, sekä kyseenalaistaa mahdollisuuden saada tuomio ilman mitään konkreettista todistetta. Käräjäoikeus tuomitsee uhrin ryöstöstä syyttäjän esittämällä "on näytetty toteen" perusteella lisäten vielä "yleisen oikeuskäytännön perusteella" kliseensä ja uhriparka valittaa hovioikeuteen. Uhri kaivaa lakipykäliä, länsimaisen oikeuskäytännön perusteita ja muuta ja valittaa, että tuomio pitää kumota, koska mitään todisteita ei ole esitetty, syyte on tekaistu ja pitäisi kokonaan käsitellä aivan muuta juttua. Hovioikeus käsittelee asian ja antaa tuomionsa murhasta, todisteena on hämärä valokuva, jonka syyttäjä väittää esittävän murhaa ja murhaajaa. Hovioikeus lukee tarkat lakipykälät ja toteaa, että tokihan murha on rikos ja syytetty pitää lain mukaan tuomita. Uhriparka on jo aivan hermorauniona ja valittaa korkeimpaan oikeuteen ilmiselvästä oikeusmurhasta, etenkin, kun hänellä on täysin vedenpitävä alibi murha-ajalta. Korkein oikeus toteaa, että ehkä hovioikeudessa on tehty jotain pieniä erehdyksiä ja asian käsittely olisi voinut olla parempikin, mutta että olennaista perustetta muuttaa petoksesta ja kansanmurhasta annettua tuomiota ei ole, luonnollisesti uhrin alibista ja todistajasta todetaan vain, että "emme katso tarpeelliseksi ottaa tätä huomioon, meillä on valta ihan itse päättää, mitä hyväksymme näytöksi ja mitä emme, eikä todistajan lausuma petoksen ja kansanmurhan osalta ole merkitsevä". Kun uhriparka sitten valittaa eduskunnan oikeuskanslerille oikeusmurhastaan, tämä vain toteaa, että ei voi puuttua oikeudenkäyttöön ja ei näe muutenkaan mitään laitonta tapahtuneen, uhrillehan kerrottiin aivan selvästi, minkä rikoslain pykälän perusteella tuomio petoksesta ja kansanmurhasta tuli, joten homma on ns. pihvi!

Skitsofreenistako? No tällä tavalla vakuutuslääketieteen touhut menevät! Lukekaa itse koko jutun paperit!

Eläkevakuutustahot, vakuutuslääkärit, eivät välitä mistään tosiasioista, faktoista, todisteista, hakemuksista, inhimillisestä kärsimyksestä, syrjinnästä, lain rikkomisesta tai mistään muustakaan yhtään mitään. He eivät ole järjen, faktojen, humanismin, säälin, empatian, lain, kansainvälisten sopimusten tms. ulottuvissa niin sanotusti. He toimivat niiden ulkopuolella, motiivina lähinnä oma ahneus (mitä enemmän hakemuksia käsitellään, sitä suurempi bonus) ja työnantajan ahneuden maksimointi (mitä vähemmän sairaseläkkeitä, sitä enemmän eläkevakuutustaho säästää ja veronmaksajat joutuvat maksamaan, kun sairaat pitää kuitenkin elättää sosiaaliturvasta). Koko systeemi on ns. virallisen koneiston suojeluksessa, joten mitkään valitukset, kantelut, rikosilmoitukset jne. eivät tule mitään auttamaan. Korppi ei korpin silmää noki ja sitä rataa. Laillistettua laittomuutta siis. 

Surkuhupaisinta on vakuutuslääkäreiden usein käyttämä itkuvirsi, että "Jos hakijoille annettaisiin eläkkeet, rahaa kuluisi paljon eläkevakuutusyhtiöiden kassasta". Niin. Niin? Entä sitten? Miksi eläkevakuutustahoille sitten kerätään miljardeja joka vuosi rahaa, jos sitä rahaa ei sieltä kassasta ole tarkoitus koskaan maksaa ulos? Ketä varten nämä eläkevakuutustahojen kassat ja rahavuoret sitten ovat? Vakuutuslääkäreitäkö varten? Millä tapaa ylipäätään vakuutusLÄÄKÄRIN tehtävänä on ottaa kantaa talous- tai poliittisiin kysymyksiin?  Jos vakuutuslääkärit antaisivat sairaseläkkeet sitä oikeasti tarvitseville, olisi muiden tahojen (poliittiset päättäjät, talousasioista päätöksiä tekevät jne.) vain yksinkertaisesti otettava ko. asia huomioon ja vaikkapa nostettava vakuutusmaksuja jne. Eli oikeastaan toistaisin kysymyksen, että millä tapaa ylipäätään vakuutusLÄÄKÄRIN  tehtävänä on ottaa moisiin asioihin millään tavalla kantaa tai huomioon niitä, eikös hänen tehtävänä ole vain tehdä päätöksiä potilaan terveydentilan ja työkyvyn osalta, eikä muusta? Aivan. Kannattaa myös huomioida, että vaikka eläkevakuutuskassojen kulut kasvaisivat, niin vastaavasti esimerkiksi Kelan kulut laskisivat, kun työkyvyttömät ihmiset eivät enää notkuisi Kelan rahoja käyttämässä (toimeentulotuki, työttömyyskorvaus jota työkyvyttömien ei pitäisi muuten edes olla velvollisuutta hakea jne.). Tässä taitaakin tosiaan olla se todellinen itkuvirren syy: Raha. Eläkevakuutustahojen raha, jotka mieluummin käytetään vakuutuslääkärien voitelemiseen, kuin asiakkaidensa eläkkeiden maksamiseen, johon ne ihan lain mukaankin on perustettu ja ovat olemassa.

Tulee tietenkin pakostakin mieleen, että kun kerran eläkevakuutuspäätöksiä tekevät tahot eivät välitä laista, eikä heitä ihmisoikeudetkaan kiinnosta kerran noudattaa, niin miksi he kuitenkin itse tukeutuvat ko. lakeihin, jos vaikkapa joku heidän päätöksiinsä kyllästynyt päättää ottaa ns. oikeuden omiin käsiinsä? Hieman ristiriitaista, eikö totta? Sama taho, joka viittaa kintaalle lakipykälille ja tekee niistä omat selvän perättömät tulkintansa ja viittaa kintaalle ihmisoikeuksille (mm. vammaisten oikeudet, syrjintäkielto jne.) olisi varmasti ensimmäisenä ruikuttamassa poliisille ja medialle, miten hirveän vääryyden kohteeksi he itse ovat joutuneet, kun joku ottaakin oikeuden omiin käsiinsä. Pelkästään vakuutuslääkärien nimien julkaisu on kuulemma "maalittamista" jne. Tekopyhää. Mutta näinhän nämä psykopaatit aina toimivat:"Minä en voi tehdä väärää, minä olen aina oikeassa, minä teen oikein, ne ovat ne muut, jotka ovat väärässä aina ja minä poloinen olen uhri". Jokainen voi toki tuhansista vakuutuslääkäreiden hulluista hylkäyspäätöksistä päätellä, ketkä todellisia uhreja ovat ja ketkä tpdellisuudessa ovat niitä valehtelevia rahanahneita psykopaatteja.

Pakostakin tulee mieleeni, että mitähän siitä seuraisi, jos joku hylkäyspäätöksen saanut eläkevakuutuslaitosten ja vakuutuslääkärien uhri päättäisi käynnistää pienen "puhdistuksen"? Laittaa ns. ison luudan lakaisemaan kerralla? Uhreja piisaa kyllä ja sitä kautta potentiaalisia "puhdistajia". Henkilöitä, joilla ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään menetettävää. Ihmisiä, joiden elämän, toimeentulon, tulevaisuuden ja toivon ovat nämä psykopaatit eläkevakuutustahojen vakuutuslääkärit tuhonneet täysin. Henkilöitä, jotka saisivat tekonsa seurauksena vain pitkähkön ylläpidon veronmaksajien kustantamana. Henkilöitä, joita ei edes voitaisi tuomita täydessä ymmärryksessä, eli seurauksena olisi huomattavasti normaalia pienempi tuomio, ehkä jopa tuomiotta jättäminen jos teko on tehty "ymmärrystä vailla", esimerkiksi psykoottisessa masennuksessa tai harhoissa tms. On oikeastaan pieni ihme, ettei tuota ole jo tapahtunut. Vakuutuslääkäreiden uhreja on Suomessa kymmeniätuhansia. Milloin joku heistä päättää lakata olemasta uhri ja hakea itselleen ja muille uhreille henkilökohtaista oikeutta täysin läpimätiä psykopaatteja vakuutuslääkäreitä kohtaan?

Jos nykyiset vakuutuslääkärit saisivat ansionsa mukaan, se toimisi herätteenä julkiselle keskustelulle, koska pakostakin pitäisi miettiä "miksi kummassa uhri teki näin kiusaajilleen?". Samalla se toimisi pelotteena toisille vakuutuslääkäreille miettiä, että mitä kaikkea he voivat valtaistuimeltaan tehdä ilman, että heidän täytyy pelätä henkilökohtaisia seurauksia. Lisäksi moinen "puhdistus" rohkaisisi muitakin vakuutuslääkäreiden uhreja käynnistämään lisää "puhdistuksia", lisäten painetta muuttaa järjestelmää ja saattaa vakuutuslääkäreitä vastuuseen jatkuvasta sairaiden ihmisten kiduttamisestaan.

Parempi kysymys lienee: Onko mitään muuta mahdollisuutta saada oikeutta ja muuttaa vakuutuslääkärijärjestelmää, kuin oman käden oikeus ja puhdistuksen käynnistäminen vakuutuslääkäreitä kohtaan? Oma vastaukseni on, että mitä ilmeisemmin ei ole, koska kaikenlaista on jo vuosikymmenet yritetty ja tässä tulos: Ei mitään. Jokainen, joka on eri mieltä, ei ole ilmeisesti itse käynyt moista taistelua vakuutuslääkäreitä vastaan, tai on liian tyhmä oppiakseen käymästään taistelusta mitään.

Ehkä onkin jo aika käynnistää puhdistukset ja saattaa vakuutuslääkärit ja vakuutuslääkärijärjestelmä vastuuseen jatkuvasta kikkailustaan, lain yläpuolella olemisestaan ja sairaiden ihmisten kiduttamisesta, koska mikään muu ei selvästikään auta, ei laki, ei viranomainen, ei media, ei logiikka, ei tosiasiat, ei mikään. No sanonta sanoo, että sitä saa, mitä tilaa.

 

torstai 9. helmikuuta 2023

Vakuutusoikeus valehtelee hätäpäissään voidakseen hylätä hakemuksen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli tiukkana vakuutusoikeudelle ja katsoi, että ME/CFS potilaita ei saa syrjiä suhteessa muihin sairauksiin ja objektiivisia tutkimuslöydöksiä sairaudesta ei saa vaatia, jos niitä ei sairaudessa ole saatavilla (koska niitä ei muissakaan sairauksissa vaadita joissa niitä ei ole saatavilla). Lisäksi on silti tehtävä yksilöllistä harkintaa ja tarvittaessa annettava etuus, jos sen antamatta jättäminen saattaa vammaisen henkilön kohtuuttomaan asiaan.

Nyt asiasta tuli päätös vakuutusoikeudessa, jossa kuntoutustuki evätään siitä huolimatta.


Vakuutusoikeus keksii uudet selitykset, kun vanhat on osoitettu yhdenvertaisuuslakien ja vammaisten oikeuksien vastaisiksi: Objektiivisen tutkimuslöydöksen puutteeseen sairauden taustalla viittaamisen sijaan (jonka yhdenvertaisuusvaltuuttu de facto piti epäpätevänä perusteena) viitataankin "orgaanisen tekijän osoittamattomuuteen sairauden taustalla". Eli: Objektiivinen tutkimuslöydös muuttuu "orgaaniseksi" ja sairauteen liittyvä tutkimuslöydös muuttuu "sairauden taustalla" olevaksi! 

  • Ero objektiiviseen tutkimuslöydöksen ja orgaanisen tekijän osoittamattomuuteen on ainakin oman käsitykseni mukaan se, että objektiivinen tutkimuslöydös on mikä tahansa objektiiviseksi katsottavan tutkimuksen tulos jossa löytyy poikkeavuuksia, vaikkapa mielialatutkimus yhdistettynä lääkärin havaintoihin...kun taas orgaaninen tekijä on selkeästi osoitettavissa oleva elimellinen vaurio tai vamma, esim. aivokasvain. Tietenkin vakuutusoikeuden kannattavampaa vaatia jälkimmäistä selitystä, koska sitä on suurimmassa osassa esim. psykiatrisia sairauksia mahdotonta osoittaa ja näin voidaan evätä kuntoutustuet sitä hakevilta.
  • Ero sairauteen liittyvällä tutkimuslöydöksellä ja sairauden taustalla olevalla tutkimuslöydöksellä on ainakin oman näkemykseni mukaan se, että ensin mainittu on sairauteen liittyvä löydös (esim. veritulppa aiheuttaa sydäninfarktin) ja jälkimmäisenä mainittu on sairauden taustalla olevan asian perimmäinen syy (ikä ja korkea kolesteroli tai hyytymistekijämuutokset aiheuttavat veritulppia). Luonnollisesti on helpompaa osoittaa kiistatta se, että veritulppa aiheuttaa sydäninfarktin, kuin sen, että korkea kolesteroli aiheutti veritulpan. Näin ollen vakuutusoikeuden on kannattavampaa vaatia, että sydäninfarktin saanut potilas ei saa kuntoutustukea, jos ei voida osoittaa, että kolesteroli on aiheuttanut veritulpan, joka sitten aiheutti sydäninfarktin - veritulpan ja sydäninfarktin yhteys kun olisi helposti todistettavissa.

Vakuutusoikeus kuitenkin rikkoo näillä perustella ja niihin vedoten yhdenvertaisuuslakia, koska se kuitenkin yhä myöntää kuntoutustukia mm. skitsofreenikoille ja masennuspotilaille, vaikkei heillä voida heidän sairauteen liittyen osoittaa orgaanista tutkimuslöydöstä, puhumattakaan tekijää sairauden taustalla! Yhtälailla vakuutusoikeus rikkoo yhdenvertaisuuslakia, koska se myöntää liikenneonnettomuudessa halvaantuneille kuntoutustukia, vaikka tekijää liikenneonnettomuuden taustalla ei ole voitu osoittaa, jos hieman saivarrellaan.

Vääristelyn ja yhdenvertaisuuslakien rikkomisen lisäksi vakuutusoikeus oli kuitenkin pakotettu myös valehtelemaan törkeästi päätöksessään.

Vakuutusoikeus valehtelee törkeästi, kun se esittää, että hakijalla ei ole muita sairauksia ME/CFS lisäksi tai ainakaan niitä ei ole tutkimuksilla todettu! Kyllä, vakuutusoikeus aivan ns. pokkana valehtelee näin räikeästi ja suorasti päätöksessään, koska ymmärtää, että mikäli se myöntäisi tosiasiat, tulisi kuntoutustuki myöntää. Hakijalla on todettu asianmukaisin tutkimuksin mm. vaikea masennus, vaikea uniapnea, POTS ja eräitä synnynnäisiä neurologisia sairauksia. Vakuutusoikeus kuitenkin valehtelee, että näitä ei olisi olemassakaan, eikä muutenkaan tietenkään mainitse niitä millään muotoa päätöksessään, vaikka luonnollisesti jokaisessa lääkärinlausunnossa, hakemuksessa ja valituksessa vakuutusoikeuteen ne on nimenomaisesti mainittu työ- ja toimintakykyä merkittävästi heikentävinä todettuina sairauksina hakijalle. Kyse on siis järjestelmällisestä valehtelusta, jota vakuutusoikeus harrastaa, kun se on joutunut huomaamaan, että lain ja syrjintäkieltojen vuoksi sen pitäisi myöntää kuntoutustuki ME/CFS potilaalle. 

Viranomaisen tai vastaavan valehtelu virallisissa yhteyksissä, kuten vakuutusoikeudessa, on rikos. Ainakin seuraavat rikosoikeudelliset pykälät nousevat pakostakin mieleen:

  • 15. luku 2§: Perätön lausuma viranomaismenettelyssä tai vaihtoehtoisesti 15. luku 3§: Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa
  • 33. luku 2§: Törkeä väärennös
  • 36. luku 2§: Törkeä petos
  • 40. luku 8§: Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
  • 40. luku 9§: Virkavelvollisuuden rikkominen

Pakostakin tulee toki mieleen, onko taustalla myös esimerkiksi: 16. luku 14§: Törkeä lahjuksen antaminen tai vaihtoehtoisesti 30. luku 7a§: Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa ja 30. luku 8a§: Törkeä lahjuksen vastaanottaminen elinkeinotoiminnassa. Jokuhan vakuutusoikeuden vakuutuslääkäreiden palkkojen lisäksi heidän konferenssimatkat, luentopalkkiot ja vastaavat lahjuksenomaisen rahoittamisen maksaa ja maksajina lienee nimenomaan erilaiset vakuutusyhtiöt, jotta ne saisivat mieluisiaan päätöksiä vakuutuslääkäreiltä ja säästäisivät rahaa.

Miten tästä eteenpäin?

Pitää konsultoida yhdenvertaisuusvaltuutettua, mitä hän tuumaa asiasta ja miettiä, olisko syytä tehdä asiasta siitä riippumatta tai sen lisäksi rikosilmoitus. Tietenkään rikosilmoitus ei mihinkään johda, koska Suomi ei ole oikeusvaltio, mutta onpahan tehty ainakin ja tämäkin tosiasia taas kerran todistettu kaikelle kansalle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voinee viedä asiaa eteenpäin myös esim. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen ja vastaaviin paikkoihin.

Muuta toimintaa on vaikea ajatella. Koska muut sairaudet voidaan kokonaan jättää näköjään huomioimatta vakuutusoikeudessa, mitä järkeä on niistäkään hakea objektiivisia tutkimuslöydöksiä? Ja koska objektiivisia tutkimuslöydöksiäkään ei kerran hyväksytä, vaan pitäisi löytää "orgaaninen syy sairauden taustalla" niin eihän sellaista ole edes mahdollista löytää mistään mitenkään näissä tapauksissa. Umpikuja.

Tulee toki väkisin mieleen jo sekin vaihtoehto, että päätöksen tehneet ihmisvihamieliset vakuutuslääkärit Harri Isohanhi, Pekka Patrakka, Pekka Jylhä, Anne Kiiski, Jonna Voima ja Anne Usmi saattaisi jollain muulla tavalla vastuuseen jatkuvasta valehtelustaan, ihmisoikeuksien ja vammaisoikeuksien polkemisesta ja ihmisten elämän tuhoamisesta. Vaikkapa jollain tavalla, jonka seurauksena saisi itse varmuudella pysyvän elatuksen ja kodin veronmaksajien kustantamana. Ehkä asiat muuttuvat vasta, kun joku toimii niin ja vakuutuslääkärit joutuvat itse jatkossa miettimään myös sitä vaihtoehtoa, että heidän valinnoillaan on konkreettiset seurauksensa myös heille itselleen, eikä vain heidän uhreilleen.