maanantai 14. kesäkuuta 2021

KELA keksii uusia tapoja kiusata toimeentulotukiasiakasta LDN:stä

Eduskunnan oikeuskansleri otti minuun yhteyttä ja kertoi KELA:n vastineen, joka oli normaalia diipaduubaa, mutta jossa KELA kertoi, että minulle on selvitysteni vuoksi myönnetty maksusitoumus LDN:ään toimeentulotuessa. Tänään tapahtuikin sitten jotain mielenkiintoista, jonka seurauksena lähetin nyt alla olevan viestin eduskunnan oikeuskanslerille.


Tiedoksenne ja pyydän liittämään tämän kanteluuni:

Koetin tänään tilata LDN:ää toimeentulotukeni maksusitoimuksella Yliopiston Apteekista. EI onnistunut. Ei perustoimeentulotuen maksusitoumus mukamas kata sitä. Jännästi tämä tapahtui siis sen jälkeen, kun EOAK oli ottanut asian käsittelyynsä. EI sitä ennen. Sitä ennen sain LDN:n ongelmitta. Vaikuttaa aivan selvältä KELAn kostolta siitä, että tein asiasta jutun EOAK:lle.

YO-apteekki sanoi, että ongelmana onkin nyt se, että naltreksoni on rajatusti korvattava lääkevalmiste ja rajatusti korvattava lääkevalmiste tarvitsee mukamas rajatun maksusitoumuksen jossa se on erikseen mainittu. Jännästi tämä ei ole ollut ongelmana siis viimeiset 3 vuotta minulla, eikä vissiin muillakaan, vaan juuri nyt tästä tulikin ongelma ja uusi perustelu evätä LDN:n minulta.

Surkuhupaisinta on, että KELA siis myöskin VALEHTELI EOAK:lle kun se sanoi, että minulle on LDN hyväksytty maksusitoumukseeni. No ei ole. Ei ole hyväksytty, vaikka KELA niin eduskunnan oikeuskanslerille valehtelikin. Jos olisi, niin kaipa sen sitten saisi apteekista uloskin, mutta kun ei saa niin ei saa.

Pyydän oikeuskansleria ottamaan huomioon seuraavan asian ja aloittamaan rikostutkinnan asiasta nimikkeellä törkeä virkavelvollisuuden rikkominen ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. KELAn virkailijat ovat ilmiselvästi syyllistyneet väärän todistuksen antamiseen viranomaiselle, sekä törkeään virkavelvollisuuden rikkomiseen, kun he eväävät minulta LDN-valmisteen ja sitten vielä valehtelevat EOK:lle tämän tutkiessa asiaa, että sitä ei mukamas ole minulta evätty.

RL 16. luvun 8§ mukaan:
"Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle
Joka antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen tai siihen rinnastettavan teknisen tallenteen taikka laadittuaan sellaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle sanottuun tarkoitukseen käytettäväksi, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."